ข้อมูลผู้ถือหน่วยทรัสต์

การจ่ายเงินปันผล

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (บาทต่อหน่วย) รอบผลประกอบการ
09 ส.ค. 2564
19 ส.ค. 2564
22 ก.ย. 2564
จ่ายปันผลเป็นเงินสด
0.1738
01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564
14 พ.ค. 2564
25 พ.ค. 2564
25 มิ.ย. 2564
จ่ายปันผลเป็นเงินสด
0.1738
01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564
17 ก.พ. 2564
01 มี.ค. 2564
30 มี.ค. 2564
จ่ายปันผลเป็นเงินสด
0.0860
16 พ.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
25 พ.ย. 2563
04 ธ.ค. 2563
24 ธ.ค. 2563
จ่ายปันผลเป็นเงินสด
0.0858
01 ต.ค. 2563 - 15 พ.ย. 2563
11 พ.ย. 2563
26 พ.ย. 2563
14 ธ.ค. 2563
จ่ายปันผลเป็นเงินสด
0.1715
01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563
06 ส.ค. 2563
18 ส.ค. 2563
18 ก.ย. 2563
จ่ายปันผลเป็นเงินสด
0.1715
01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563
14 พ.ค. 2563
01 มิ.ย. 2563
26 มิ.ย. 2563
จ่ายปันผลเป็นเงินสด
0.1715
01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563
18 ก.พ. 2563
28 ก.พ. 2563
30 มี.ค. 2563
จ่ายปันผลเป็นเงินสด
0.1987
01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
07 พ.ย. 2562
19 พ.ย. 2562
20 ธ.ค. 2562
จ่ายปันผลเป็นเงินสด
0.1987
01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
06 ส.ค. 2562
16 ส.ค. 2562
19 ก.ย. 2562
จ่ายปันผลเป็นเงินสด
0.1987
01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
07 พ.ค. 2562
16 พ.ค. 2562
20 มิ.ย. 2562
จ่ายปันผลเป็นเงินสด
0.1987
01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562
18 ก.พ. 2562
28 ก.พ. 2562
26 มี.ค. 2562
จ่ายปันผลเป็นเงินสด
0.1684
01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
19 ก.พ. 2561
-
-
งดจ่ายเงินปันผล
0.0000
16 พ.ย. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
08 พ.ค. 2560
18 พ.ค. 2560
31 พ.ค. 2560
จ่ายปันผลเป็นเงินสด
0.2647
21 พ.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560

การคืนเงินจากการลดทุน

วันที่แจ้งสารสนเทศ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินคืนทุน ประเภท เงินคืนทุน (ต่อหุ้น) หน่วย
18 ก.พ. 2562
28 ก.พ. 2562
26 มี.ค. 2562
เงินสด
0.0226
บาท
08 พ.ย. 2561
21 พ.ย. 2561
21 ธ.ค. 2561
เงินสด
0.1910
บาท
09 ส.ค. 2561
21 ส.ค. 2561
11 ก.ย. 2561
เงินสด
0.1910
บาท
09 พ.ค. 2561
21 พ.ค. 2561
31 พ.ค. 2561
เงินสด
0.1890
บาท
19 ก.พ. 2561
28 ก.พ. 2561
13 มี.ค. 2561
เงินสด
0.0759
บาท
28 พ.ย. 2560
07 ธ.ค. 2560
20 ธ.ค. 2560
เงินสด
0.0968
บาท
08 พ.ย. 2560
20 พ.ย. 2560
30 พ.ย. 2560
เงินสด
0.1903
บาท
08 ส.ค. 2560
18 ส.ค. 2560
31 ส.ค. 2560
เงินสด
0.1862
บาท