กิจกรรมและเอกสารนำเสนอ

ปฏิทินกิจกรรม

ปี :

งานประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2563

23 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ชั้น 8 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2562

13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 - 14.00 น.

ณ ห้องประชุมเลขที่ 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562

23 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561

24 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น.

ณ บอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560

24 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป
ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ