กิจกรรมและเอกสารนำเสนอ

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Performance ไตรมาสที่ 2/2564

10 สิงหาคม 2564

Quarterly Performance ไตรมาสที่ 1/2564

14 พฤษภาคม 2564

Quarterly Performance ไตรมาสที่ 4/2563

18 กุมภาพันธ์ 2564

Quarterly Performance ไตรมาสที่ 3/2563

11 พฤศจิกายน 2563

Quarterly Performance ไตรมาสที่ 2/2563

07 สิงหาคม 2563

Quarterly Performance ไตรมาสที่ 1/2563

15 พฤษภาคม 2563

Quarterly Performance ไตรมาสที่ 4/2562

18 กุมภาพันธ์ 2563

Quarterly Performance ไตรมาสที่ 3/2562

07 พฤศจิกายน 2562

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2562

13 สิงหาคม 2562

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2561

22 กุมภาพันธ์ 2562

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

18 ธันวาคม 2561

Quarterly Performance ไตรมาสที่ 3/2561

28 พฤศจิกายน 2561

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2561

12 กันยายน 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

24 เมษายน 2560